REGULAMIN

1. Niniejszy regulaminu obowiązuje każdego użytkownika serwisu. Nieznajomość zasad regulaminu nie zwalnia nikogo z ich przestrzegania.

2. Pomyślne przejście procesu rejestracji oznacza zgodę na stosowanie się do regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z nim.

3. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników strony.

4. Komentarze powinny odnosić się do zamieszczonej nad nimi wiadomości. Redakcja zastrzega sobie możliwość usuwania lub przenoszenia komentarzy  w razie nie spełnienia tego wymogu.

5. Treść komentarzy powinna być poprawna stylistycznie, semantycznie, gramatycznie i ortograficznie.

6. Zabronione są jakiekolwiek wypowiedzi zawierające słowa wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe, kierowane pod adresem jakiegokolwiek użytkownika bądź gościa serwisu.

7. Niedozwolone jest propagowanie treści drastycznych, erotycznych i pornograficznych. Zakazane są także wszelakie objawy dyskryminacji na tle religijnym, rasowym i etnicznym.

8. Zabroniona jest jakakolwiek reklama stron internetowych w komentarzach do newsów, wywiadów bądź felietonów.

9. Zabrania się wielokrotnej rejestracji i posiadania w związku z tym kilku aktywnych kont.

10. Wszelkie zauważone usterki, błędy czy też sugestie należy zgłaszać redakcji strony poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

11. Nie stosowanie się do zasad powyższego regulaminu będzie skutkować czasową lub permanetną blokadą konta.

12. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w treści regulaminu po uprzednim poinformowaniu o tym wszystkich użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej wiadomości na stronie głównej serwisu.

Zostaw odpowiedź